ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Jiyeon______

CURRENT LEVEL 90
Strength 20
Intellect 20
Stat points 0
next lvl 100.00%
Gold 22,640,004
LAST LOGIN 28/11/2018
GUILD Black_Clover
Job Type Trader
Job Alias Clover____01

OFFLINE

Arrow(250)
Sinnok's Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1456 ~ 1784 (+35%)
Mag. atk. pwr. 2278 ~ 2791 (+32%)
Durability 91/99 (+12%)
Attack rating 121 (+3%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 260.3 % ~ 319.0 % (+35%)
Mag. reinforce 385.6 % ~ 472.5 % (+25%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 112 (+3%)
Mag. def. pwr. 254 (+9%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 39 (+19%)
Phy. reinforce 204.2 (+16%)
Mag. reinforce 445.1 (+19%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Hood (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 158 (+12%)
Mag. def. pwr. 319 (+6%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 47 (+0%)
Phy. reinforce 248.6 (+12%)
Mag. reinforce 728.4 (+54%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 130 (+32%)
Mag. def. pwr. 358 (+70%)
Durability 77/88 (+19%)
Parry rate 37 (+48%)
Phy. reinforce 220.8 (+38%)
Mag. reinforce 395.6 (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+19%)
Mag. def. pwr. 479 (+16%)
Durability 77/82 (+9%)
Parry rate 60 (+77%)
Phy. reinforce 433.6 (+45%)
Mag. reinforce 821.7 (+29%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 153 (+19%)
Mag. def. pwr. 335 (+22%)
Durability 77/84 (+12%)
Parry rate 44 (+3%)
Phy. reinforce 244.0 (+19%)
Mag. reinforce 437.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 163 (+6%)
Mag. def. pwr. 381 (+16%)
Durability 78/85 (+12%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 285.6 (+19%)
Mag. reinforce 786.9 (+54%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.2 (+29%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.7 (+29%)
Mag. absorption 38.4 (+67%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 31.9 (+54%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED