ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Jimjack

CURRENT LEVEL 34
Strength 152
Intellect 53
Stat points 0
next lvl 26.16%
Gold 4,710
LAST LOGIN 29/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Jim

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Two handed sword
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 218 ~ 266 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 47/53 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 91.3 % ~ 111.6 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Steel Polldron

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 1 (+0%)
Durability 46/52 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 48.0 (+0%)
Mag. reinforce 62.0 (+0%)

Required level 17
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Steel Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 10 (+0%)
Mag. def. pwr. 13 (+0%)
Durability 45/53 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 60.0 (+0%)
Mag. reinforce 79.0 (+0%)

Required level 19
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pisces Bronze Gauntlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 2 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 42/48 (+0%)
Parry rate 6 (+0%)
Phy. reinforce 37.0 (+0%)
Mag. reinforce 48.0 (+0%)

Required level 8
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Steel Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 19 (+0%)
Durability 50/54 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 81.0 (+0%)
Mag. reinforce 106.0 (+0%)

Required level 21
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Steel Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 12 (+0%)
Durability 47/53 (+0%)
Parry rate 11 (+0%)
Phy. reinforce 56.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 18
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Steel Poleyn

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 11 (+0%)
Mag. def. pwr. 15 (+0%)
Durability 50/54 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 65.0 (+0%)
Mag. reinforce 85.0 (+0%)

Required level 20
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 5.2 (+0%)
Mag. absorption 5.2 (+0%)

Required level 20
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Earring

Sort of item: Earring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 4.1 (+0%)
Mag. absorption 4.1 (+0%)

Required level 18
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

162

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED