ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

JennieKim

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 530,488,695
LAST LOGIN 16/01/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias YedHeeMaiPen

OFFLINE

Absolute Preserve (+4)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+0%)
Mag. def. pwr. 482 (+0%)
Durability 85/85 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 398.0 (+0%)
Mag. reinforce 637.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kepeti (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3513 ~ 4294 (+41%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 80/97 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 387.6 % ~ 473.8 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
210
72
102
114
78
Red Thunder Alette (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 65/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Red Thunder Morion (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 103/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

3
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Lucky (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 62/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Red Thunder Mail (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 63/80 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 850 Increase
HP 850 Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
ZombieHour 200% Reduce
Red Thunder Boots (+6)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 67/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Tasset (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 32/80 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 850 Increase
HP 850 Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
3
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 31.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Heaven Ring

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED