ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Jendeukie

CURRENT LEVEL 111
Strength 130
Intellect 460
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 10,101,483,973
LAST LOGIN 16/01/2019
GUILD IIALL_StaRIl
Job Type Trader
Job Alias YedToodSaab

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 4216 ~ 5153 (+22%)
Durability 238/106 (+35%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Apetipa Himation

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+0%)
Mag. def. pwr. 322 (+0%)
Durability 39/66 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 227.0 (+0%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Hat

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+0%)
Mag. def. pwr. 402 (+0%)
Durability 39/66 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 281.0 (+0%)
Mag. reinforce 600.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Soothsayer Mitten (+3)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 153 (+0%)
Mag. def. pwr. 299 (+0%)
Durability 35/66 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 211.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Robe

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 536 (+0%)
Durability 43/67 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 792.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Weave

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+0%)
Mag. def. pwr. 379 (+0%)
Durability 42/66 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 265.0 (+0%)
Mag. reinforce 565.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa UnderRobe

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 35/67 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 304.0 (+0%)
Mag. reinforce 648.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.9 (+48%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Capricorn Heaven Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 25.1 (+9%)
Mag. absorption 28.1 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pearl Ring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 18.1 (+19%)
Mag. absorption 15.7 (+3%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
PoisoningHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

130

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED