ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

JOHN_WICK

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 10,870,772
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias qweqweqw211

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+7)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 43/83 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 577.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
3
204
Capricorn DemonicLuster (+5)

Seal of Star
Sort of item: Dark staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 5015 ~ 6130 (+41%)
Durability 147/158 (+0%)
Attack rating 120 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 573.0 % ~ 700.3 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Red Thunder Alette (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 69/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 40% Increase
Red Thunder Morion (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Durability 73/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 850 Increase
HP 850 Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Red Thunder Glove (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 73/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Red Thunder Mail (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 66/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 200% Reduce
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Lucky (2Time/times)
Red Thunder Boots (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 72/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Red Thunder Tasset (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Durability 76/80 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Lucky (1Time/times)
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
BurnHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Lucky (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 50% Increase
Steady (38Time/times)
Immortal (1Time/times)
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Str 25 Increase
Attack rate 25% Increase
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Str 24 Increase
Attack rate 23% Increase
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED