ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

In__love

CURRENT LEVEL 95
Strength 189
Intellect 321
Stat points 0
next lvl 37.51%
Gold 68,332,260
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias ln_love

OFFLINE

Jecheonseong's Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+6%)
Mag. def. pwr. 147 (+16%)
Durability 7/78 (+3%)
Blocking rate 19 (+19%)
Phy. reinforce 207.4 (+22%)
Mag. reinforce 339.2 (+19%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
122
Guard Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 738 ~ 831 (+48%)
Mag. atk. pwr. 1120 ~ 1288 (+32%)
Durability 52/145 (+41%)
Attack rating 151 (+12%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 148.1 % ~ 167.0 % (+25%)
Mag. reinforce 304.4 % ~ 350.0 % (+51%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 20% Increase
Blocking rate 18
Durability 20% Increase
Tiger Bone Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 57 (+0%)
Mag. def. pwr. 105 (+9%)
Durability 18/77 (+6%)
Parry rate 26 (+0%)
Phy. reinforce 140.4 (+16%)
Mag. reinforce 308.0 (+51%)

Required level 53
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger Bone Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 79 (+6%)
Mag. def. pwr. 136 (+9%)
Durability 28/86 (+19%)
Parry rate 32 (+12%)
Phy. reinforce 186.7 (+22%)
Mag. reinforce 272.4 (+6%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
134
Tiger Bone Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 60 (+16%)
Mag. def. pwr. 97 (+12%)
Durability 30/95 (+32%)
Parry rate 24 (+19%)
Phy. reinforce 116.6 (+6%)
Mag. reinforce 207.2 (+12%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger Bone Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 128 (+25%)
Mag. def. pwr. 256 (+48%)
Durability 36/102 (+38%)
Parry rate 41 (+19%)
Phy. reinforce 284.3 (+38%)
Mag. reinforce 478.9 (+38%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
134
Tiger Bone Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+0%)
Mag. def. pwr. 127 (+12%)
Durability 31/79 (+9%)
Parry rate 30 (+6%)
Phy. reinforce 149.5 (+6%)
Mag. reinforce 274.9 (+16%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger Bone Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 125 (+54%)
Mag. def. pwr. 181 (+32%)
Durability 33/104 (+41%)
Parry rate 34 (+22%)
Phy. reinforce 227.7 (+38%)
Mag. reinforce 322.5 (+16%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
134
Pearl Necklace (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 30.7 (+51%)
Mag. absorption 24.2 (+19%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 1% Reduce
BurnHour 5% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Lucky (2Time/times)
170
Pearl Earring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 22.4 (+32%)
Mag. absorption 24.7 (+45%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
ZombieHour 5% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
170
Pearl Ring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.1 (+6%)
Mag. absorption 19.6 (+29%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (2Time/times)
Electric shockHour 5% Reduce
Str 1 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.0 (+38%)
Mag. absorption 16.1 (+6%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 5% Reduce
170

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED