ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

IaRMInDy

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 101,259,259
LAST LOGIN 30/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias FFFFFFFFFF

OFFLINE

Arrow(9673)
Ye's Divine Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2296 ~ 2814 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4013 ~ 4917 (+54%)
Durability 251/114 (+19%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 358.7 % ~ 439.6 % (+41%)
Mag. reinforce 455.8 % ~ 558.7 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Steady (6Time/times)
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Durability 160% Increase
Int 2 Increase
Lucky (5Time/times)
Immortal (2Time/times)
Red Storm Talisman (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+48%)
Durability 218/120 (+51%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+51%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Blocking rate 6
Taesang Hat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+19%)
Mag. def. pwr. 657 (+54%)
Durability 168/108 (+35%)
Parry rate 52 (+29%)
Phy. reinforce 351.3 (+25%)
Mag. reinforce 1,002.0 (+67%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
Durability 100% Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Taesang Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+0%)
Mag. def. pwr. 326 (+3%)
Durability 123/87 (+9%)
Parry rate 42 (+38%)
Phy. reinforce 257.4 (+22%)
Mag. reinforce 549.0 (+22%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 60% Increase
Parry rate 40% Increase
Taesang Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+32%)
Mag. def. pwr. 602 (+6%)
Durability 212/101 (+25%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 645.5 (+74%)
Mag. reinforce 1,045.4 (+32%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
HP 600 Increase
Taesang Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+12%)
Mag. def. pwr. 618 (+54%)
Durability 118/82 (+3%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 280.9 (+6%)
Mag. reinforce 819.3 (+45%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 60% Increase
Parry rate 40% Increase
Taesang Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+3%)
Mag. def. pwr. 567 (+22%)
Durability 122/81 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 304.0 (+0%)
Mag. reinforce 1,166.4 (+80%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 88 Increase
Durability 60% Increase
HP 600 Increase
Parry rate 60% Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.5 (+9%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED