ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

IaRMInDy

CURRENT LEVEL 94
Strength 113
Intellect 392
Stat points 0
next lvl 11.69%
Gold 8,978,714
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 496 (+22%)
Durability 72/101 (+9%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 428.4 (+19%)
Mag. reinforce 641.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (3Time/times)
Steady (3Time/times)
Break Heaven Sword (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1610 ~ 1815 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2739 ~ 3149 (+0%)
Durability 85/133 (+6%)
Attack rating 164 (+38%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 306.8 % ~ 345.9 % (+22%)
Mag. reinforce 427.9 % ~ 491.9 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
Attack rate 20% Increase
Lucky (3Time/times)
Leopard Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+32%)
Mag. def. pwr. 203 (+16%)
Durability 99/91 (+0%)
Parry rate 39 (+29%)
Phy. reinforce 234.4 (+9%)
Mag. reinforce 379.4 (+35%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
Leopard Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 243 (+41%)
Mag. def. pwr. 225 (+0%)
Durability 90/106 (+16%)
Parry rate 47 (+41%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 628.4 (+77%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 10% Increase
Leopard Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 131 (+9%)
Mag. def. pwr. 188 (+19%)
Durability 71/101 (+12%)
Parry rate 37 (+35%)
Phy. reinforce 206.7 (+6%)
Mag. reinforce 394.2 (+54%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+22%)
Mag. def. pwr. 427 (+38%)
Durability 256/131 (+41%)
Parry rate 60 (+35%)
Phy. reinforce 376.0 (+3%)
Mag. reinforce 736.1 (+54%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 30% Increase
MP 30 Increase
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+9%)
Mag. def. pwr. 239 (+16%)
Durability 82/92 (+0%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 312.5 (+25%)
Mag. reinforce 546.1 (+67%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+3%)
Mag. def. pwr. 253 (+3%)
Durability 86/113 (+22%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 471.7 (+61%)
Mag. reinforce 429.0 (+12%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 37.7 (+38%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
184
166
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.8 (+12%)
Mag. absorption 28.1 (+22%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
178
184
166
172
Gem Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.3 (+22%)
Mag. absorption 27.3 (+32%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
190
178
184
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED