ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

INT

CURRENT LEVEL 107
Strength 126
Intellect 444
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 12,620,622
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias vuvuvuvu

OFFLINE

No item equipped
Capricorn Seraphim Praise (+3)

Sort of item: Harp
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4647 ~ 5680 (+51%)
Durability 342/74 (+6%)
Attack rating 124 (+6%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)
Mag. reinforce 519.0 % ~ 634.3 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 10% Increase
Blocking rate 35
65
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+51%)
Mag. def. pwr. 382 (+22%)
Durability 49/69 (+6%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 243.1 (+9%)
Mag. reinforce 503.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Magichat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 206 (+3%)
Mag. def. pwr. 438 (+12%)
Durability 87/112 (+70%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 276.0 (+0%)
Mag. reinforce 588.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 157 (+6%)
Mag. def. pwr. 401 (+38%)
Durability 52/66 (+0%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 225.6 (+9%)
Mag. reinforce 608.6 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+0%)
Mag. def. pwr. 604 (+16%)
Durability 64/82 (+25%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 433.2 (+19%)
Mag. reinforce 1,024.3 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+0%)
Mag. def. pwr. 379 (+3%)
Durability 58/76 (+16%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 267.8 (+3%)
Mag. reinforce 714.7 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+0%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 54/69 (+6%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 384.4 (+29%)
Mag. reinforce 736.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.2 (+87%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 39.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED