ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

IMAX

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 20,581,318
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Thief
Job Alias Ft_One

OFFLINE

Guardian Aegis (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+74%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 124/109 (+32%)
Blocking rate 25 (+61%)
Phy. reinforce 497.7 (+41%)
Mag. reinforce 565.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Critical 100
Durability 30% Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
No item equipped
Ox Polldron (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 260/115 (+25%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 331.8 (+22%)
Mag. reinforce 388.0 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 30% Increase
Durability 160% Increase
Ox Armet (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+48%)
Mag. def. pwr. 371 (+16%)
Durability 115/97 (+6%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 595.4 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
Durability 30% Increase
Steady (1Time/times)
Ox Gauntlet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 198 (+9%)
Mag. def. pwr. 259 (+9%)
Durability 195/160 (+74%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 308.7 (+22%)
Mag. reinforce 331.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
221
Steady (1Time/times)
Durability 60% Increase
Ox Composite Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 397 (+22%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 87/93 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 614.1 (+38%)
Mag. reinforce 710.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
MP 88 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
ZombieHour 190% Reduce
HP 600 Increase
Parry rate 40% Increase
Ox Greave (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+0%)
Mag. def. pwr. 425 (+41%)
Durability 106/94 (+3%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 418.4 (+32%)
Mag. reinforce 601.8 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 20% Increase
Immortal (1Time/times)
221
Durability 20% Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 375 (+41%)
Mag. def. pwr. 425 (+22%)
Durability 119/98 (+6%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 469.6 (+29%)
Mag. reinforce 614.0 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 250 Increase
Durability 30% Increase
Steady (1Time/times)
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 53.4 (+74%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 1% Reduce
BurnHour 1% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 41.6 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)
Durability 47% Increase
221
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 24 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED