ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

IIWizarDll

CURRENT LEVEL 118
Strength 488
Intellect 137
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,868,877,457
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD IIALL_StaRII
Job Type Thief
Job Alias lllWizarDIII

OFFLINE

No item equipped
Armight (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Harp
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3988 ~ 4874 (+0%)
Durability 73/73 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 620.2 % ~ 758.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 167/79 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 457 (+100%)
Mag. def. pwr. 659 (+80%)
Durability 174/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 439.9 (+41%)
Mag. reinforce 740.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 148/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
138
90
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 152/80 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 485 (+41%)
Durability 169/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 156/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 50.3 (+64%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.1 (+45%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED