ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

IIJUSTINII

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,069,640,908
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias HARLeYQUiNN

ONLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+10)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+41%)
Mag. def. pwr. 590 (+41%)
Durability 182/83 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 507.6 (+41%)
Mag. reinforce 929.0 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
90
126
72
78
Capricorn Sacred Wing (+10)

Seal of Star
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4339 ~ 5304 (+22%)
Durability 79/79 (+0%)
Attack rating 193 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,031.4 % ~ 1,260.5 % (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
102
114
204
Kefta Alette (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 126/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 307.4 (+22%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
204
210
78
138
90
Kefta Morion (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 659 (+80%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 380.6 (+22%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
138
72
150
162
204
198
210
Overlord Glove (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+22%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 173/79 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
72
78
198
138
90
Kefta Mail (+9)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 371 (+22%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 88/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 845.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
78
72
150
138
90
162
Kefta Boots (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 420 (+22%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 358.7 (+22%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
Kefta Tasset (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 486 (+22%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 691.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
162
78
150
72
138
198
210
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
Lucky (1Time/times)
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 50% Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 24% Increase
ZombieHour 5% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Str 21 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

152

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED