ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

IIJUSTINII

CURRENT LEVEL 118
Strength 137
Intellect 488
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 460,617,665
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias lIlJTIll

OFFLINE

No item equipped
Gia Brain (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 8501 ~ 10391 (+80%)
Durability 224/83 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,124.4 % ~ 1,374.3 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
102
114
90
204
198
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 169/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 307.4 (+22%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
204
198
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 659 (+80%)
Durability 236/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 380.6 (+22%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
138
72
150
162
204
90
198
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 164/79 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 480.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
198
204
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 169/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 845.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
150
138
90
162
204
198
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 420 (+22%)
Durability 170/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 358.7 (+22%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
72
78
138
198
90
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 232/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 691.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
78
150
72
138
90
198
204
Isis Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
180
78
168
174
186
192
Isis Earring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
186
168
174
180
192
198
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
186
168
174
180
192
198
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
180
78
168
174
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED