ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

I3rockLesnar

CURRENT LEVEL 95
Strength 384
Intellect 114
Stat points 12
next lvl -2.80%
Gold 75,514,638
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias DE_18Porncom

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 178 (+6%)
Mag. def. pwr. 294 (+9%)
Durability 97/126 (+64%)
Blocking rate 16 (+3%)
Phy. reinforce 345.7 (+29%)
Mag. reinforce 453.7 (+6%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
0

Sort of item: Sword
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 218 ~ 266 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 62/63 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 91.3 % ~ 111.6 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Sagittarius Lorica Armor (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 37/45 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 57.0 (+0%)
Mag. reinforce 74.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Greave (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 34/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 41.0 (+0%)
Mag. reinforce 54.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Poleyn (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 37/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 61.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED