ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

I3efore_Fade

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 438,426,784
LAST LOGIN 02/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias Ex_cuseMe

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+5)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 82/83 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 577.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3196 ~ 3907 (+48%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 98/100 (+6%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 407.3 % ~ 497.8 % (+16%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Drako War God Pauldron (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Armet (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+0%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 92/93 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Asus Light Gauntlet (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 91/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Asus Light Armor (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 92/93 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Greave (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 324.0 (+0%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Poleyn (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 91/93 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 54.3 (+77%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Platelight Earring (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED