ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HookGA

CURRENT LEVEL 101
Strength 420
Intellect 120
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,492,459
LAST LOGIN 14/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias ABC

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+1)

Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+19%)
Mag. def. pwr. 373 (+3%)
Durability 459/96 (+6%)
Blocking rate 10 (+6%)
Phy. reinforce 469.5 (+41%)
Mag. reinforce 827.3 (+48%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
65
Strom Adamantine Blade

Seal of Star
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1762 ~ 2026 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2651 ~ 2988 (+0%)
Durability 139/140 (+0%)
Attack rating 120 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 272.8 % ~ 313.6 % (+0%)
Mag. reinforce 410.4 % ~ 462.6 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Shoulder

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 95/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Casque (+1)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231 (+6%)
Mag. def. pwr. 285 (+0%)
Durability 480/98 (+3%)
Parry rate 51 (+22%)
Phy. reinforce 429.3 (+35%)
Mag. reinforce 586.6 (+41%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (4Time/times)
65
No item equipped
Drako War God Armor (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+22%)
Mag. def. pwr. 414 (+9%)
Durability 505/118 (+22%)
Parry rate 63 (+29%)
Phy. reinforce 687.2 (+64%)
Mag. reinforce 774.1 (+41%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 10% Increase
MP 20 Increase
Steady (6Time/times)
Lucky (6Time/times)
65
Drako War God Footgear (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+25%)
Mag. def. pwr. 311 (+16%)
Durability 505/120 (+25%)
Parry rate 49 (+29%)
Phy. reinforce 325.9 (+9%)
Mag. reinforce 477.0 (+22%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Steady (5Time/times)
65
Drako War God Hose

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 99/99 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 496.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Paradise Jewel Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 27.4 (+19%)
Mag. absorption 36.3 (+58%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED