ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Hibari

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,129,274,943
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Thief
Job Alias S0014

OFFLINE

No item equipped
Amooterium (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 5311 ~ 6491 (+41%)
Durability 240/80 (+0%)
Attack rating 194 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 840.5 % ~ 1,027.3 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
114
78
90
102
Red Thunder Alette (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 40% Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Morion (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Durability 102/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 850 Increase
HP 850 Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Durability 30% Increase
Red Thunder Glove (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Red Thunder Mail (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 80/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 200% Reduce
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Lucky (2Time/times)
Red Thunder Boots (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Red Thunder Tasset (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Durability 128/80 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Lucky (1Time/times)
Durability 60% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.5 (+32%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
Lucky (1Time/times)
Amber Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 34.7 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 4 Increase
BurnHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 20% Reduce
Lucky (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED