ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Hibari

CURRENT LEVEL 117
Strength 136
Intellect 484
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 507,399,690
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias S0014

OFFLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 9446 ~ 11546 (+100%)
Durability 249/83 (+0%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,257.1 % ~ 1,536.5 % (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
90
78
72
114
102
Ophiuchus Angel Alette (+7)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 323 (+41%)
Mag. def. pwr. 459 (+25%)
Durability 136/89 (+9%)
Parry rate 48 (+3%)
Phy. reinforce 304.9 (+3%)
Mag. reinforce 765.4 (+54%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
211
91
139
73
79
Ophiuchus Angel Morion (+6)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 404 (+41%)
Mag. def. pwr. 646 (+41%)
Durability 150/107 (+29%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 516.1 (+41%)
Mag. reinforce 867.2 (+41%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (6Time/times)
Durability 60% Increase
163
151
79
73
139
Red Thunder Glove (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Red Thunder Mail (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 80/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 200% Reduce
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Lucky (2Time/times)
Leo Angel Boots (+7)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+22%)
Mag. def. pwr. 639 (+61%)
Durability 294/114 (+41%)
Parry rate 52 (+35%)
Phy. reinforce 448.5 (+38%)
Mag. reinforce 649.7 (+19%)

Required level 112
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
139
91
79
73
Leo Angel Fluted Tasset (+6)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 350 (+22%)
Mag. def. pwr. 799 (+74%)
Durability 147/102 (+25%)
Parry rate 57 (+9%)
Phy. reinforce 455.1 (+22%)
Mag. reinforce 807.5 (+29%)

Required level 113
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
211
163
151
79
73
91
139
Ophiuchus Dragon Necklace (+5)

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 59.9 (+80%)
Mag. absorption 47.0 (+41%)

Required level 116
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

211
169
187
175
79
181
193
73
Ophiuchus Dragon Earring (+7)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 34.8 (+22%)
Mag. absorption 45.9 (+61%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

181
169
187
193
79
73
Ophiuchus Dragon Ring (+6)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 40.0 (+54%)
Mag. absorption 36.7 (+41%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

211
79
169
187
181
193
Ophiuchus Dragon Ring (+7)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 31.7 (+22%)
Mag. absorption 46.8 (+80%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

211
169
193
187
181
73
79

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED