ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HerTZ

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 83,227,968
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Trader
Job Alias R1M_

ONLINE

Arrow(9871)
Ye's Divine Bow (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2622 ~ 3213 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3257 ~ 3991 (+25%)
Durability 248/96 (+0%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 358.7 % ~ 439.6 % (+41%)
Mag. reinforce 614.6 % ~ 753.2 % (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 5 Increase
Lucky (4Time/times)
Steady (4Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Critical 100
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Black Shoulder (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+41%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 191/97 (+0%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 339.2 (+22%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (5Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Black Casque (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 390 (+22%)
Durability 270/129 (+32%)
Parry rate 52 (+61%)
Phy. reinforce 419.7 (+22%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
MP 600 Increase
HP 600 Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Black Bracer (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+25%)
Mag. def. pwr. 237 (+0%)
Durability 193/97 (+0%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 314.8 (+22%)
Mag. reinforce 475.2 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Lucky (1Time/times)
Durability 100% Increase
Black Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 575 (+35%)
Durability 256/106 (+9%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 553.9 (+22%)
Mag. reinforce 837.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
MP 600 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
Steady (2Time/times)
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Black Footgear (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 280 (+22%)
Mag. def. pwr. 437 (+45%)
Durability 224/160 (+64%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 395.3 (+22%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Black Hose (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 359 (+3%)
Durability 252/98 (+0%)
Parry rate 55 (+48%)
Phy. reinforce 597.3 (+61%)
Mag. reinforce 874.8 (+80%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Steady (2Time/times)
HP 88 Increase
MP 600 Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Steady (35Time/times)
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Immortal (2Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Str 21 Increase
Attack rate 25% Increase
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Str 23 Increase
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED