ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HemHopE

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 155,926,382
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 561 (+38%)
Durability 86/90 (+9%)
Blocking rate 26 (+67%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 728.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Critical 100
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Dark Monarch (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2419 ~ 2956 (+12%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 116/137 (+45%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 372.2 % ~ 454.8 % (+6%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 60% Increase
Ox Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+25%)
Mag. def. pwr. 286 (+12%)
Durability 96/100 (+9%)
Parry rate 45 (+45%)
Phy. reinforce 288.3 (+6%)
Mag. reinforce 619.4 (+74%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Ox Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+32%)
Mag. def. pwr. 339 (+6%)
Durability 106/121 (+32%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 357.2 (+6%)
Mag. reinforce 493.9 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Ox Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+12%)
Mag. def. pwr. 276 (+16%)
Durability 93/94 (+3%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 301.1 (+19%)
Mag. reinforce 384.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 420 (+29%)
Mag. def. pwr. 439 (+3%)
Durability 107/122 (+32%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 458.4 (+3%)
Mag. reinforce 861.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
MP 70 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
ZombieHour 170% Reduce
Ox Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 237 (+3%)
Mag. def. pwr. 328 (+9%)
Durability 93/94 (+3%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 459.7 (+45%)
Mag. reinforce 481.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 460 (+32%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 444.1 (+22%)
Mag. reinforce 614.0 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 88 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 30.5 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Steady (44Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 36.8 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 21% Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 40.6 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 21 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED