ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Helen

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 4,605,416
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Beginner
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

No item equipped
Long Sword

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 97 ~ 118 (+32%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Durability 62/71 (+32%)
Attack rating 59 (+16%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 62.1 % ~ 75.8 % (+3%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Polldron (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 172 (+29%)
Mag. def. pwr. 287 (+64%)
Durability 51/99 (+16%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 228.9 (+9%)
Mag. reinforce 335.5 (+22%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Thunder Armet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+19%)
Mag. def. pwr. 275 (+22%)
Durability 85/147 (+70%)
Parry rate 47 (+48%)
Phy. reinforce 289.9 (+9%)
Mag. reinforce 368.9 (+6%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
Thunder Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+3%)
Mag. def. pwr. 183 (+16%)
Durability 33/102 (+19%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 247.7 (+29%)
Mag. reinforce 346.4 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Thunder Breast Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 312 (+32%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 81/90 (+3%)
Parry rate 60 (+19%)
Phy. reinforce 494.0 (+38%)
Mag. reinforce 542.9 (+16%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 600 Increase
Thunder Greave (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+45%)
Mag. def. pwr. 212 (+3%)
Durability 23/87 (+0%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 284.2 (+16%)
Mag. reinforce 465.5 (+45%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Ox Composite Poleyn (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 359 (+35%)
Mag. def. pwr. 436 (+25%)
Durability 51/134 (+45%)
Parry rate 55 (+3%)
Phy. reinforce 396.8 (+9%)
Mag. reinforce 533.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 32.5 (+19%)
Mag. absorption 29.8 (+9%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.0 (+0%)
Mag. absorption 28.8 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 24 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase
Str 21 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED