ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HeavEn

CURRENT LEVEL 111
Strength 130
Intellect 460
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,504,501,872
LAST LOGIN 02/02/2019
GUILD Extremist
Job Type Thief
Job Alias HIV

OFFLINE

Seiketh (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 413 (+41%)
Mag. def. pwr. 661 (+41%)
Durability 285/95 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 561.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,077.1 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
126
78
90
72
Azus (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2989 ~ 3371 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4457 ~ 5122 (+41%)
Durability 387/129 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 446.9 % ~ 503.9 % (+61%)
Mag. reinforce 760.7 % ~ 874.4 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
102
72
114
78
198
204
Asus Light Shoulder (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+22%)
Mag. def. pwr. 321 (+22%)
Durability 215/98 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 345.3 (+22%)
Mag. reinforce 452.6 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
138
78
72
90
198
222
Asus Light Casque (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 402 (+22%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 428.2 (+22%)
Mag. reinforce 647.2 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
72
90
138
78
Asus Light Bracer (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 298 (+22%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 423.4 (+61%)
Mag. reinforce 419.7 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
78
138
72
90
No item equipped
Asus Light Footgear (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+22%)
Mag. def. pwr. 499 (+61%)
Durability 176/98 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 465.3 (+41%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
78
72
90
138
198
222
Asus Light Hose (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 178/99 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 534.4 (+41%)
Mag. reinforce 699.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
162
150
90
Jewel Necklace (+11)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 37.8 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
78
72
Jewel Earring (+11)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
Jewel Ring (+11)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Jewel Ring (+11)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED