ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HeRTY

CURRENT LEVEL 111
Strength 457
Intellect 133
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 131,636,905
LAST LOGIN 14/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias _SpiCi

OFFLINE

Guardian Aegis (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 277 (+9%)
Mag. def. pwr. 549 (+35%)
Durability 167/83 (+0%)
Blocking rate 27 (+74%)
Phy. reinforce 487.1 (+38%)
Mag. reinforce 819.3 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (4Time/times)
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 2% Reduce
Durability 160% Increase
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2419 ~ 2956 (+12%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 286/125 (+32%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 452.9 % ~ 553.5 % (+29%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Ox Polldron (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 270 (+38%)
Mag. def. pwr. 256 (+0%)
Durability 86/109 (+19%)
Parry rate 45 (+38%)
Phy. reinforce 288.3 (+6%)
Mag. reinforce 423.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 330 (+35%)
Mag. def. pwr. 451 (+41%)
Durability 80/118 (+29%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 401.0 (+19%)
Mag. reinforce 480.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+16%)
Mag. def. pwr. 352 (+48%)
Durability 84/106 (+16%)
Parry rate 42 (+70%)
Phy. reinforce 260.6 (+3%)
Mag. reinforce 480.0 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+19%)
Mag. def. pwr. 686 (+61%)
Durability 204/134 (+45%)
Parry rate 65 (+51%)
Phy. reinforce 542.9 (+22%)
Mag. reinforce 750.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 190% Reduce
Durability 100% Increase
Ox Greave (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+6%)
Mag. def. pwr. 367 (+22%)
Durability 66/94 (+3%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 336.0 (+6%)
Mag. reinforce 464.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 367 (+38%)
Mag. def. pwr. 460 (+32%)
Durability 72/93 (+0%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 444.1 (+22%)
Mag. reinforce 504.6 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 10% Increase
Capricorn Heaven Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 39.1 (+32%)
Mag. absorption 42.9 (+45%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Capricorn Heaven Earring

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 33.4 (+32%)
Mag. absorption 27.6 (+9%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 3% Reduce
Capricorn Heaven Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 25.8 (+12%)
Mag. absorption 33.4 (+45%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 1% Reduce
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+3%)
Mag. absorption 19.5 (+9%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED