ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HeRTY

CURRENT LEVEL 110
Strength 453
Intellect 132
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 105,447,390
LAST LOGIN 30/09/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias _SpiCi

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2980 ~ 3643 (+38%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 99/119 (+51%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Int 2 Increase
Lucky (3Time/times)
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Ox Polldron (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 270 (+38%)
Mag. def. pwr. 256 (+0%)
Durability 99/109 (+19%)
Parry rate 45 (+38%)
Phy. reinforce 288.3 (+6%)
Mag. reinforce 423.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 330 (+35%)
Mag. def. pwr. 451 (+41%)
Durability 105/118 (+29%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 401.0 (+19%)
Mag. reinforce 480.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+16%)
Mag. def. pwr. 352 (+48%)
Durability 99/106 (+16%)
Parry rate 42 (+70%)
Phy. reinforce 260.6 (+3%)
Mag. reinforce 480.0 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+19%)
Mag. def. pwr. 686 (+61%)
Durability 225/134 (+45%)
Parry rate 65 (+51%)
Phy. reinforce 542.9 (+22%)
Mag. reinforce 750.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 190% Reduce
Durability 100% Increase
Ox Greave (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+6%)
Mag. def. pwr. 367 (+22%)
Durability 93/94 (+3%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 336.0 (+6%)
Mag. reinforce 464.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 367 (+38%)
Mag. def. pwr. 460 (+32%)
Durability 102/93 (+0%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 444.1 (+22%)
Mag. reinforce 504.6 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 10% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.6 (+58%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 38% Increase
Steady (44Time/times)
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 23% Increase
Str 25 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 24% Increase
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

152

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED