ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Harp4

CURRENT LEVEL 117
Strength 347
Intellect 273
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,502,857,986
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias YYYYYYY

ONLINE

No item equipped
Totura (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+0%)
Durability 240/80 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 596.1 % ~ 728.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
72
78
Ophiuchus Angel Alette (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 296 (+29%)
Mag. def. pwr. 485 (+32%)
Durability 244/89 (+9%)
Parry rate 48 (+25%)
Phy. reinforce 390.7 (+32%)
Mag. reinforce 785.3 (+58%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
139
73
91
Ophiuchus Angel Morion (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 312 (+9%)
Mag. def. pwr. 646 (+41%)
Durability 294/122 (+48%)
Parry rate 55 (+48%)
Phy. reinforce 424.6 (+16%)
Mag. reinforce 670.4 (+9%)

Required level 115
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
139
151
163
73
91
Red Thunder Glove (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 192/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 30% Increase
Durability 160% Increase
Angel Fluted Mail (+5)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 350 (+0%)
Mag. def. pwr. 561 (+0%)
Durability 234/82 (+0%)
Parry rate 67 (+0%)
Phy. reinforce 455.0 (+0%)
Mag. reinforce 765.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

151
79
139
163
73
91
Ophiuchus Angel Boots (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+12%)
Mag. def. pwr. 500 (+16%)
Durability 236/85 (+3%)
Parry rate 53 (+9%)
Phy. reinforce 400.2 (+16%)
Mag. reinforce 689.0 (+19%)

Required level 115
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
139
73
91
Ophiuchus Angel Fluted Tasset (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 452 (+45%)
Mag. def. pwr. 724 (+45%)
Durability 295/125 (+51%)
Parry rate 58 (+9%)
Phy. reinforce 395.0 (+0%)
Mag. reinforce 962.8 (+45%)

Required level 116
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

79
139
151
163
73
91
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 55.3 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED