ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Harp3

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,012,663,037
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias S0001

OFFLINE

No item equipped
Devil's Lure (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 95/123 (+74%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)
Mag. reinforce 595.4 % ~ 727.8 % (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+22%)
Mag. def. pwr. 206 (+6%)
Durability 70/104 (+41%)
Parry rate 39 (+32%)
Phy. reinforce 238.8 (+25%)
Mag. reinforce 340.3 (+6%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+9%)
Mag. def. pwr. 306 (+22%)
Durability 79/101 (+35%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 312.2 (+29%)
Mag. reinforce 653.7 (+61%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 127 (+16%)
Mag. def. pwr. 208 (+19%)
Durability 64/84 (+16%)
Parry rate 37 (+38%)
Phy. reinforce 268.0 (+54%)
Mag. reinforce 300.8 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 354 (+3%)
Durability 64/89 (+19%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 396.5 (+22%)
Mag. reinforce 633.4 (+16%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+45%)
Mag. def. pwr. 302 (+32%)
Durability 60/95 (+29%)
Parry rate 44 (+32%)
Phy. reinforce 294.4 (+32%)
Mag. reinforce 467.5 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 341 (+41%)
Mag. def. pwr. 534 (+38%)
Durability 83/139 (+74%)
Parry rate 55 (+58%)
Phy. reinforce 340.9 (+3%)
Mag. reinforce 806.2 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scorpio Sapphire Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Scorpio Sapphire Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 2 Increase
Scorpio Sapphire Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

162

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED