ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

HTIixiixiITH

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 118,444
LAST LOGIN 11/02/2019
GUILD Neolutione
Job Type Trader
Job Alias Hunter_PVP_v

OFFLINE

No item equipped
Immortal Edge

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2700 ~ 3300 (+25%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Durability 182/142 (+6%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 463.5 % ~ 566.4 % (+32%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 60% Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED