ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

H5N1_

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 365,297,304
LAST LOGIN 29/09/2018
GUILD Guild
Job Type Trader
Job Alias Cawaii

OFFLINE

Sedon (+7)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 276 (+0%)
Mag. def. pwr. 443 (+0%)
Durability 94/94 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 382.0 (+0%)
Mag. reinforce 643.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
Break Heaven Sword (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1610 ~ 1815 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3697 ~ 4251 (+35%)
Durability 138/182 (+45%)
Attack rating 138 (+16%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 306.8 % ~ 345.9 % (+22%)
Mag. reinforce 427.9 % ~ 491.9 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Steady (1Time/times)
Wrath Shoulder (+4)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Wrath Casque (+4)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+0%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 351.0 (+0%)
Mag. reinforce 459.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Overlord Bracer (+4)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+0%)
Mag. def. pwr. 285 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 239.0 (+0%)
Mag. reinforce 401.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
Kefta Lamellar (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 304 (+0%)
Mag. def. pwr. 511 (+0%)
Durability 90/90 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 421.0 (+0%)
Mag. reinforce 707.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Boots (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 361 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 300.0 (+0%)
Mag. reinforce 504.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Tasset (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 90/90 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 578.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jewel Necklace (+5)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Steady (50Time/times)
Durability 38% Increase
Tiger's Eye Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Str 21 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Str 23 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED