ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GodSeven

CURRENT LEVEL 78
Strength 325
Intellect 97
Stat points 3
next lvl 88.21%
Gold 78,879,642
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

Arrow(2184)
Sinnok's Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1143 ~ 1401 (+6%)
Mag. atk. pwr. 1829 ~ 2241 (+6%)
Durability 92/105 (+19%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 198.6 % ~ 243.4 % (+3%)
Mag. reinforce 425.7 % ~ 521.6 % (+38%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sasan silk Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+22%)
Mag. def. pwr. 70 (+22%)
Durability 26/76 (+32%)
Parry rate 19 (+6%)
Phy. reinforce 88.4 (+32%)
Mag. reinforce 180.0 (+25%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sasan silk Hat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 49 (+38%)
Mag. def. pwr. 97 (+29%)
Durability 37/63 (+9%)
Parry rate 23 (+6%)
Phy. reinforce 98.6 (+16%)
Mag. reinforce 211.1 (+16%)

Required level 35
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sasan silk Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 24 (+0%)
Mag. def. pwr. 61 (+19%)
Durability 32/69 (+22%)
Parry rate 17 (+58%)
Phy. reinforce 64.7 (+6%)
Mag. reinforce 190.0 (+45%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sasan silk Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 68 (+38%)
Mag. def. pwr. 112 (+6%)
Durability 28/64 (+9%)
Parry rate 31 (+25%)
Phy. reinforce 118.5 (+3%)
Mag. reinforce 284.2 (+16%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sasan silk Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 42 (+32%)
Mag. def. pwr. 90 (+32%)
Durability 37/81 (+41%)
Parry rate 22 (+48%)
Phy. reinforce 98.8 (+25%)
Mag. reinforce 210.0 (+25%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sasan silk Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+3%)
Mag. def. pwr. 117 (+41%)
Durability 35/68 (+16%)
Parry rate 25 (+64%)
Phy. reinforce 97.5 (+6%)
Mag. reinforce 276.4 (+41%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Quartz Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 18.8 (+41%)
Mag. absorption 21.8 (+64%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Quartz Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 12.3 (+12%)
Mag. absorption 11.7 (+6%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Quartz Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 10.0 (+3%)
Mag. absorption 12.1 (+25%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Quartz Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 10.6 (+9%)
Mag. absorption 10.3 (+6%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED