ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GodOFDusS

CURRENT LEVEL 114
Strength 472
Intellect 133
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 414,061,115
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias Reyed

OFFLINE

No item equipped
Justice (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4752 ~ 5808 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 423/141 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 615.5 % ~ 752.2 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
114
90
102
198
204
Angel Alette (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 388 (+0%)
Durability 78/83 (+0%)
Parry rate 48 (+22%)
Phy. reinforce 308.0 (+0%)
Mag. reinforce 517.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

139
205
Angel Morion (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+0%)
Mag. def. pwr. 485 (+0%)
Durability 78/83 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 381.0 (+0%)
Mag. reinforce 780.8 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
163
151
139
Angel Glove (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 225 (+0%)
Mag. def. pwr. 360 (+0%)
Durability 76/83 (+0%)
Parry rate 46 (+22%)
Phy. reinforce 286.0 (+0%)
Mag. reinforce 480.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
Angel Fluted Mail (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 568 (+41%)
Mag. def. pwr. 787 (+22%)
Durability 80/84 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 613.7 (+22%)
Mag. reinforce 1,360.5 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
205
79
163
139
Angel Boots (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 285 (+0%)
Mag. def. pwr. 456 (+0%)
Durability 80/83 (+0%)
Parry rate 54 (+0%)
Phy. reinforce 359.0 (+0%)
Mag. reinforce 602.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
Angel Fluted Tasset (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 330 (+0%)
Mag. def. pwr. 528 (+0%)
Durability 77/84 (+0%)
Parry rate 59 (+61%)
Phy. reinforce 411.0 (+0%)
Mag. reinforce 691.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

139
205
199
Heaven Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 33.9 (+0%)
Mag. absorption 33.9 (+0%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
78
72
Heaven Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.0 (+0%)
Mag. absorption 29.0 (+0%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
78
72
Heaven Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
Heaven Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
78
72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED