ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GoDSuOpp____

CURRENT LEVEL 70
Strength 296
Intellect 89
Stat points 0
next lvl 23.89%
Gold 0
LAST LOGIN 18/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias iiiiiiiiiiii

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Black Devildom Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+0%)
Mag. def. pwr. 100 (+0%)
Durability 45/64 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 103.0 (+0%)
Mag. reinforce 219.0 (+0%)

Required level 65

Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 60 (+0%)
Mag. def. pwr. 129 (+0%)
Durability 48/65 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 130.0 (+0%)
Mag. reinforce 277.0 (+0%)

Required level 67

Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42 (+0%)
Mag. def. pwr. 89 (+0%)
Durability 47/64 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 94.0 (+0%)
Mag. reinforce 200.0 (+0%)

Required level 64

Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 179 (+0%)
Durability 45/66 (+0%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 175.0 (+0%)
Mag. reinforce 373.0 (+0%)

Required level 69

Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55 (+0%)
Mag. def. pwr. 118 (+0%)
Durability 53/65 (+0%)
Parry rate 28 (+0%)
Phy. reinforce 120.0 (+0%)
Mag. reinforce 256.0 (+0%)

Required level 66

Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 66 (+0%)
Mag. def. pwr. 142 (+0%)
Durability 53/65 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 140.0 (+0%)
Mag. reinforce 299.0 (+0%)

Required level 68

Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.4 (+0%)
Mag. absorption 19.4 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Earring

Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+0%)
Mag. absorption 16.3 (+0%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring (+1)

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 21.0 (+45%)
Mag. absorption 20.4 (+41%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (3Time/times)
Int 3 Increase
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED