ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GoD

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 385,468,896
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias IIGODII

ONLINE

Sedon (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 337 (+22%)
Mag. def. pwr. 540 (+22%)
Durability 183/94 (+0%)
Blocking rate 19 (+41%)
Phy. reinforce 466.0 (+22%)
Mag. reinforce 906.6 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
78
72
126
Azus (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2265 ~ 2554 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3856 ~ 4432 (+22%)
Durability 264/129 (+0%)
Attack rating 150 (+22%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 338.7 % ~ 381.9 % (+22%)
Mag. reinforce 576.5 % ~ 662.6 % (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
72
78
114
102
198
204
210
Kefta Shell (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 375 (+22%)
Durability 217/89 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 362.4 (+41%)
Mag. reinforce 527.0 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
Kefta Headgear (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 469 (+22%)
Durability 183/89 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 389.2 (+22%)
Mag. reinforce 652.7 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
150
162
Kefta Bracer (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 348 (+22%)
Durability 207/89 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 291.6 (+22%)
Mag. reinforce 489.2 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
Kefta Lamellar (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 921 (+80%)
Durability 199/90 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 513.6 (+22%)
Mag. reinforce 862.5 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
150
162
Kefta Boots (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 262 (+22%)
Mag. def. pwr. 510 (+41%)
Durability 213/89 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 483.0 (+61%)
Mag. reinforce 614.9 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
Kefta Tasset (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 510 (+22%)
Durability 205/90 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 419.7 (+22%)
Mag. reinforce 705.2 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
150
162
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 51.3 (+67%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED