ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GeffeN

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 560,701,770
LAST LOGIN 12/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 888

OFFLINE

Arrow(6641)
Ye's Divine Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1987 ~ 2435 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2606 ~ 3193 (+0%)
Durability 106/96 (+0%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 302.7 % ~ 371.0 % (+19%)
Mag. reinforce 525.0 % ~ 643.5 % (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Int 3 Increase
Critical 100
Durability 60% Increase
Attack rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Witacheon Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 217 (+22%)
Mag. def. pwr. 316 (+6%)
Durability 82/105 (+19%)
Parry rate 45 (+35%)
Phy. reinforce 267.1 (+6%)
Mag. reinforce 737.8 (+74%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Drako Underworld Headgear (+5)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 384 (+0%)
Durability 129/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
162
Witacheon Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+12%)
Mag. def. pwr. 347 (+25%)
Durability 80/108 (+22%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 301.9 (+29%)
Mag. reinforce 492.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 296 (+0%)
Mag. def. pwr. 527 (+6%)
Durability 79/94 (+6%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 477.9 (+16%)
Mag. reinforce 776.2 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 200% Reduce
HP 150 Increase
MP 70 Increase
Witacheon Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+16%)
Mag. def. pwr. 474 (+35%)
Durability 84/94 (+6%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 358.7 (+22%)
Mag. reinforce 508.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Witacheon Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 407 (+0%)
Durability 82/97 (+9%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 347.1 (+3%)
Mag. reinforce 584.0 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.1 (+64%)
Mag. absorption 30.5 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 50% Increase
Steady (47Time/times)
BurnHour 5% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Electric shockHour 1% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Str 23 Increase
Attack rate 22% Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 23% Increase
Str 22 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED