ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GGGGGGG

CURRENT LEVEL 90
Strength 347
Intellect 135
Stat points 3
next lvl 95.12%
Gold 332,252,723
LAST LOGIN 24/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias GGGGGGGGG

OFFLINE

Copper Shield

Sort of item: Shield
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 2 (+0%)
Mag. def. pwr. 4 (+0%)
Durability 38/46 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 71.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Python's Blade

Sort of item: Blade
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 261 ~ 298 (+0%)
Mag. atk. pwr. 395 ~ 441 (+0%)
Durability 96/100 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 85.6 % ~ 99.3 % (+0%)
Mag. reinforce 128.3 % ~ 145.8 % (+0%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Copper Armor

Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/48 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 51.0 (+0%)
Mag. reinforce 67.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Copper Footgear

Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 41/48 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 37.0 (+0%)
Mag. reinforce 49.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Copper Hose

Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 39/48 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 55.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED