ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GG02

CURRENT LEVEL 109
Strength 128
Intellect 452
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 244,831,478
LAST LOGIN 22/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 777

OFFLINE

No item equipped
Taeuljinin Spear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1357 ~ 1616 (+22%)
Mag. atk. pwr. 1965 ~ 2400 (+3%)
Durability 190/109 (+41%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 7 (+3%)
Phy. reinforce 198.9 % ~ 236.8 % (+0%)
Mag. reinforce 371.7 % ~ 454.3 % (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Attack rate 40% Increase
112
Leopard Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 167 (+25%)
Mag. def. pwr. 219 (+25%)
Durability 215/96 (+6%)
Parry rate 39 (+6%)
Phy. reinforce 240.8 (+12%)
Mag. reinforce 342.8 (+22%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Leopard Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 260 (+51%)
Mag. def. pwr. 246 (+9%)
Durability 232/129 (+41%)
Parry rate 47 (+29%)
Phy. reinforce 303.5 (+12%)
Mag. reinforce 514.8 (+45%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Leopard Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 197 (+64%)
Mag. def. pwr. 162 (+3%)
Durability 232/113 (+25%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 200.9 (+3%)
Mag. reinforce 279.0 (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Leopard Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+6%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 222/113 (+22%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 365.0 (+0%)
Mag. reinforce 798.3 (+67%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 157 (+0%)
Mag. def. pwr. 311 (+51%)
Durability 240/133 (+45%)
Parry rate 44 (+48%)
Phy. reinforce 257.5 (+3%)
Mag. reinforce 441.5 (+35%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Leopard Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+3%)
Mag. def. pwr. 293 (+19%)
Durability 252/152 (+64%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 319.4 (+9%)
Mag. reinforce 639.6 (+67%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.9 (+35%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.1 (+9%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.0 (+45%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
178
184
190
172
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED