ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

GG01

CURRENT LEVEL 101
Strength 420
Intellect 120
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 454,403,933
LAST LOGIN 26/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Dark Phantom (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1516 ~ 1853 (+6%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 195/79 (+9%)
Attack rating 132 (+12%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 274.1 % ~ 335.0 % (+3%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Attack rate 40% Increase
112
Thunder Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 155 (+16%)
Mag. def. pwr. 208 (+19%)
Durability 250/107 (+25%)
Parry rate 39 (+9%)
Phy. reinforce 256.2 (+22%)
Mag. reinforce 335.5 (+22%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Thunder Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+67%)
Mag. def. pwr. 384 (+70%)
Durability 241/100 (+16%)
Parry rate 47 (+0%)
Phy. reinforce 282.0 (+6%)
Mag. reinforce 348.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Thunder Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+45%)
Mag. def. pwr. 233 (+48%)
Durability 228/91 (+6%)
Parry rate 37 (+16%)
Phy. reinforce 209.3 (+9%)
Mag. reinforce 331.3 (+32%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Thunder Breast Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 374 (+58%)
Mag. def. pwr. 458 (+48%)
Durability 245/102 (+16%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 368.7 (+3%)
Mag. reinforce 692.6 (+48%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Thunder Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 157 (+0%)
Mag. def. pwr. 239 (+16%)
Durability 229/92 (+6%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 274.4 (+12%)
Mag. reinforce 340.3 (+6%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Thunder Breast Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+29%)
Mag. def. pwr. 268 (+9%)
Durability 257/112 (+29%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 287.0 (+0%)
Mag. reinforce 567.8 (+51%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
MP 88 Increase
88
HP 88 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 42.0 (+54%)
Mag. absorption 33.3 (+22%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.4 (+6%)
Mag. absorption 29.7 (+29%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
190
184
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
178
166
172
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED