ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

G2e4n_

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 4,047,985
LAST LOGIN 12/12/2018
GUILD Extremist
Job Type Thief
Job Alias r5r5

OFFLINE

No item equipped
Secmetia (+1)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Glaive
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1962 ~ 2398 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2930 ~ 3488 (+0%)
Durability 94/94 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 298.4 % ~ 364.7 % (+0%)
Mag. reinforce 445.6 % ~ 530.5 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Talisman

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+0%)
Mag. def. pwr. 351 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 232.0 (+0%)
Mag. reinforce 494.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Hat

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+0%)
Mag. def. pwr. 439 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 287.0 (+0%)
Mag. reinforce 612.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Apetipa Suit

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 584 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 808.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Shoes

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+0%)
Mag. def. pwr. 413 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 270.0 (+0%)
Mag. reinforce 576.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Apetipa Trousers

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+0%)
Mag. def. pwr. 478 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 310.0 (+0%)
Mag. reinforce 661.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

212

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED