ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

G2e4n_

CURRENT LEVEL 107
Strength 444
Intellect 126
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 8,238,604
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias r5r5

ONLINE

Splinter Blade Shield (+5)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 368.0 (+0%)
Mag. reinforce 618.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Montsen (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3004 ~ 3453 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4519 ~ 5094 (+61%)
Durability 140/142 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 283.8 % ~ 326.3 % (+0%)
Mag. reinforce 427.0 % ~ 481.3 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
72
114
Red Thunder Shell (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Headgear (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Bracer (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Lamellar (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 180% Reduce
Red Thunder Boots (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Tasset (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Paradise Jewel Earring

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 30.9 (+22%)
Mag. absorption 27.6 (+9%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 5% Reduce
BurnHour 1% Reduce
Str 2 Increase
Paradise Jewel Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.7 (+29%)
Mag. absorption 23.7 (+3%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 5% Reduce
Paradise Jewel Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 28.8 (+25%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED