ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

FujikoFFujio

CURRENT LEVEL 42
Strength 184
Intellect 61
Stat points 0
next lvl 97.16%
Gold 23,752,712
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD I_WARNING_l
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Scutum (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 79 (+41%)
Mag. def. pwr. 107 (+19%)
Durability 63/63 (+0%)
Blocking rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 193.2 (+41%)
Mag. reinforce 302.2 (+38%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Sword (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 578 ~ 706 (+22%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Durability 73/74 (+3%)
Attack rating 146 (+12%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 147.9 % ~ 180.8 % (+9%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED