ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Florence

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 128,443,301
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Trader
Job Alias llIIIIlllI

OFFLINE

No item equipped
Devil's Lure (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 76/82 (+16%)
Attack rating 176 (+48%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)
Mag. reinforce 775.1 % ~ 947.5 % (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 190 (+19%)
Mag. def. pwr. 532 (+70%)
Durability 45/106 (+61%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 294.4 (+32%)
Mag. reinforce 532.0 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Magichat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+32%)
Mag. def. pwr. 403 (+3%)
Durability 44/80 (+22%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 364.3 (+32%)
Mag. reinforce 623.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+0%)
Mag. def. pwr. 354 (+22%)
Durability 21/91 (+38%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 267.0 (+29%)
Mag. reinforce 621.8 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+19%)
Mag. def. pwr. 672 (+29%)
Durability 31/78 (+19%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 597.0 (+64%)
Mag. reinforce 845.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+9%)
Mag. def. pwr. 556 (+51%)
Durability 51/91 (+38%)
Parry rate 50 (+51%)
Phy. reinforce 377.0 (+45%)
Mag. reinforce 570.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 237 (+9%)
Mag. def. pwr. 494 (+16%)
Durability 37/85 (+29%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 315.9 (+6%)
Mag. reinforce 895.4 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.5 (+9%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.8 (+74%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED