ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

FeliCity

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 173,946,295
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2700 ~ 3300 (+25%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Durability 74/94 (+19%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 407.3 % ~ 497.8 % (+16%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+35%)
Mag. def. pwr. 412 (+61%)
Durability 104/129 (+41%)
Parry rate 45 (+16%)
Phy. reinforce 340.0 (+25%)
Mag. reinforce 413.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 344 (+41%)
Mag. def. pwr. 320 (+0%)
Durability 91/100 (+9%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 498.8 (+48%)
Mag. reinforce 511.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+29%)
Mag. def. pwr. 352 (+48%)
Durability 99/118 (+29%)
Parry rate 42 (+45%)
Phy. reinforce 389.6 (+54%)
Mag. reinforce 370.7 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+32%)
Mag. def. pwr. 601 (+41%)
Durability 104/119 (+29%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 685.3 (+54%)
Mag. reinforce 616.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+6%)
Mag. def. pwr. 376 (+25%)
Durability 99/112 (+22%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 437.5 (+38%)
Mag. reinforce 693.1 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 290 (+9%)
Mag. def. pwr. 526 (+51%)
Durability 90/101 (+9%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 396.8 (+9%)
Mag. reinforce 690.2 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+32%)
Mag. absorption 32.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED