ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Fallen

CURRENT LEVEL 100
Strength 123
Intellect 412
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 63,082,611
LAST LOGIN 01/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias FallenHunter

OFFLINE

No item equipped
Scorpio Magician Glacier (+5)

Sort of item: Two handed staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1438 ~ 1757 (+0%)
Durability 13/68 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 316.3 % ~ 386.6 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Protect Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 18/43 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 54.0 (+0%)
Mag. reinforce 114.0 (+0%)

Required level 33
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Red Storm Hat (+4)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 17/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Protect Mitten

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 24 (+0%)
Durability 7/42 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 49.0 (+0%)
Mag. reinforce 104.0 (+0%)

Required level 32
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 4 Increase
Aquarius Protect Robe

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 26 (+0%)
Mag. def. pwr. 51 (+0%)
Durability 22/44 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 91.0 (+0%)
Mag. reinforce 194.0 (+0%)

Required level 37
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 4 Increase
Aquarius Protect Weave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 16 (+0%)
Mag. def. pwr. 32 (+0%)
Durability 13/43 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 62.0 (+0%)
Mag. reinforce 133.0 (+0%)

Required level 34
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 2 Increase
Aquarius Protect Under Robe

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 20 (+0%)
Mag. def. pwr. 40 (+0%)
Durability 14/44 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 73.0 (+0%)
Mag. reinforce 156.0 (+0%)

Required level 36
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED