ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

FOX

CURRENT LEVEL 100
Strength 124
Intellect 411
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 11,833,411
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Trader
Job Alias llOUVu

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 4112 ~ 5026 (+19%)
Durability 213/86 (+9%)
Attack rating 179 (+51%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
Critical 60
Durability 160% Increase
Attack rate 20% Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 129 (+6%)
Mag. def. pwr. 206 (+6%)
Durability 76/78 (+6%)
Parry rate 39 (+41%)
Phy. reinforce 263.6 (+38%)
Mag. reinforce 452.6 (+41%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 166 (+6%)
Mag. def. pwr. 258 (+3%)
Durability 86/99 (+32%)
Parry rate 47 (+9%)
Phy. reinforce 358.2 (+48%)
Mag. reinforce 560.3 (+38%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 127 (+16%)
Mag. def. pwr. 247 (+41%)
Durability 81/89 (+22%)
Parry rate 37 (+41%)
Phy. reinforce 174.0 (+0%)
Mag. reinforce 300.8 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 502 (+6%)
Durability 85/89 (+12%)
Parry rate 65 (+45%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 984.6 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 216 (+51%)
Mag. def. pwr. 279 (+22%)
Durability 82/90 (+22%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 236.4 (+6%)
Mag. reinforce 590.9 (+58%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 198 (+16%)
Mag. def. pwr. 377 (+38%)
Durability 82/89 (+19%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 310.6 (+19%)
Mag. reinforce 534.4 (+22%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED