ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

FAY_wow

CURRENT LEVEL 92
Strength 141
Intellect 354
Stat points 0
next lvl 18.74%
Gold 1,727,214
LAST LOGIN 15/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias llSOluTioNll

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+67%)
Mag. def. pwr. 302 (+12%)
Durability 82/86 (+12%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 361.8 (+35%)
Mag. reinforce 552.1 (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
0

Sort of item: Light staff
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 348 ~ 426 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 146.1 % ~ 178.6 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+67%)
Mag. def. pwr. 206 (+6%)
Durability 88/111 (+51%)
Parry rate 39 (+77%)
Phy. reinforce 238.8 (+25%)
Mag. reinforce 475.1 (+48%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+45%)
Mag. def. pwr. 251 (+0%)
Durability 78/91 (+22%)
Parry rate 47 (+22%)
Phy. reinforce 326.7 (+35%)
Mag. reinforce 523.7 (+29%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 179 (+64%)
Mag. def. pwr. 180 (+3%)
Durability 65/77 (+6%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 194.9 (+12%)
Mag. reinforce 470.1 (+61%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+3%)
Mag. def. pwr. 354 (+3%)
Durability 99/130 (+74%)
Parry rate 60 (+12%)
Phy. reinforce 481.0 (+48%)
Mag. reinforce 666.1 (+22%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 253 (+77%)
Mag. def. pwr. 249 (+9%)
Durability 79/88 (+19%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 314.4 (+41%)
Mag. reinforce 374.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+6%)
Mag. def. pwr. 385 (+41%)
Durability 84/101 (+35%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 360.2 (+38%)
Mag. reinforce 648.2 (+48%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.2 (+19%)
Mag. absorption 24.2 (+19%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Pearl Earring (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.7 (+45%)
Mag. absorption 19.7 (+16%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 17.0 (+12%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 5% Reduce
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.4 (+41%)
Mag. absorption 22.0 (+45%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 1% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED