ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

FAY

CURRENT LEVEL 99
Strength 118
Intellect 412
Stat points 0
next lvl 88.32%
Gold 30,174,476
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD ChurchofGod
Job Type Hunter
Job Alias DTAC

OFFLINE

No item equipped
Pisces Bronze Staff

Sort of item: Two handed staff
Degree: 2 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 64 ~ 78 (+0%)
Durability 41/42 (+0%)
Attack rating 37 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 82.3 % ~ 100.6 % (+0%)

Required level 8
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 220 (+38%)
Mag. def. pwr. 363 (+16%)
Durability 62/67 (+3%)
Parry rate 45 (+77%)
Phy. reinforce 223.0 (+0%)
Mag. reinforce 489.3 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Magichat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+25%)
Mag. def. pwr. 403 (+3%)
Durability 66/69 (+6%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 300.8 (+9%)
Mag. reinforce 682.1 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+22%)
Mag. def. pwr. 299 (+3%)
Durability 62/69 (+6%)
Parry rate 42 (+45%)
Phy. reinforce 207.0 (+0%)
Mag. reinforce 524.8 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+12%)
Mag. def. pwr. 687 (+32%)
Durability 65/76 (+16%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 407.7 (+12%)
Mag. reinforce 845.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+19%)
Mag. def. pwr. 567 (+54%)
Durability 68/87 (+32%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 275.6 (+6%)
Mag. reinforce 554.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+12%)
Mag. def. pwr. 439 (+3%)
Durability 69/87 (+32%)
Parry rate 55 (+77%)
Phy. reinforce 402.3 (+35%)
Mag. reinforce 711.2 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 33.5 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED