ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Excuse_Me

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 793,967,711
LAST LOGIN 13/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DE_NATEX

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 508 (+25%)
Durability 106/152 (+64%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 370.8 (+3%)
Mag. reinforce 701.8 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Giant Barbaric Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2704 ~ 3109 (+58%)
Mag. atk. pwr. 2885 ~ 3251 (+12%)
Durability 81/180 (+29%)
Attack rating 129 (+9%)
Critical 5 (+0%)
Phy. reinforce 353.1 % ~ 405.9 % (+32%)
Mag. reinforce 595.4 % ~ 671.2 % (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Shoulder (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 315 (+61%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 153/97 (+0%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 294.7 (+6%)
Mag. reinforce 453.8 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
3
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 315 (+29%)
Mag. def. pwr. 371 (+16%)
Durability 109/147 (+51%)
Parry rate 52 (+48%)
Phy. reinforce 354.3 (+3%)
Mag. reinforce 522.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+3%)
Mag. def. pwr. 245 (+3%)
Durability 102/121 (+25%)
Parry rate 42 (+35%)
Phy. reinforce 299.3 (+16%)
Mag. reinforce 390.9 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+19%)
Mag. def. pwr. 520 (+22%)
Durability 100/109 (+12%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 567.5 (+25%)
Mag. reinforce 742.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 267 (+16%)
Mag. def. pwr. 358 (+19%)
Durability 101/113 (+16%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 531.4 (+64%)
Mag. reinforce 504.6 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+61%)
Mag. def. pwr. 415 (+19%)
Durability 100/109 (+12%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 500.9 (+35%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 10% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 41.6 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 37.8 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED