ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Excuse_Me

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 181,553,672
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

Tiger Bone Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+19%)
Mag. def. pwr. 549 (+35%)
Durability 243/116 (+25%)
Blocking rate 19 (+19%)
Phy. reinforce 464.4 (+29%)
Mag. reinforce 895.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Giant Barbaric Sword (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1917 ~ 2204 (+12%)
Mag. atk. pwr. 3812 ~ 4296 (+48%)
Durability 188/162 (+16%)
Attack rating 164 (+38%)
Critical 5 (+0%)
Phy. reinforce 345.1 % ~ 396.7 % (+29%)
Mag. reinforce 478.7 % ~ 539.7 % (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 30% Increase
Steady (2Time/times)
Immortal (4Time/times)
221
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 91/97 (+0%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 294.7 (+6%)
Mag. reinforce 453.8 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+0%)
Mag. def. pwr. 390 (+22%)
Durability 95/109 (+12%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 584.8 (+70%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 240 (+32%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 96/115 (+19%)
Parry rate 42 (+70%)
Phy. reinforce 273.5 (+6%)
Mag. reinforce 401.0 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+0%)
Mag. def. pwr. 426 (+0%)
Durability 248/100 (+3%)
Parry rate 65 (+54%)
Phy. reinforce 526.6 (+16%)
Mag. reinforce 819.7 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 250 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 267 (+16%)
Mag. def. pwr. 358 (+19%)
Durability 95/113 (+16%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 531.4 (+64%)
Mag. reinforce 504.6 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 333 (+25%)
Mag. def. pwr. 450 (+29%)
Durability 94/116 (+19%)
Parry rate 55 (+64%)
Phy. reinforce 500.9 (+35%)
Mag. reinforce 626.9 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 10% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED