ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Exam

CURRENT LEVEL 105
Strength 436
Intellect 124
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 4,749,229
LAST LOGIN 05/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias Exx

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+4)

Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 262 (+16%)
Mag. def. pwr. 420 (+16%)
Durability 178/109 (+35%)
Blocking rate 11 (+16%)
Phy. reinforce 326.0 (+0%)
Mag. reinforce 605.5 (+16%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
65
Katzbalger (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1516 ~ 1853 (+6%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Durability 60/116 (+32%)
Attack rating 128 (+9%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 375.2 % ~ 458.5 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 152 (+25%)
Mag. def. pwr. 212 (+9%)
Durability 16/99 (+35%)
Parry rate 39 (+19%)
Phy. reinforce 202.5 (+6%)
Mag. reinforce 423.7 (+32%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Lightening Armet (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 27/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Gauntlet (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 33/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 38/93 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Greave (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 41/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Poleyn (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 50/93 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

206

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED