ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Erza_Scarlet

CURRENT LEVEL 100
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 219,359,389
LAST LOGIN 28/11/2018
GUILD Black_Clover
Job Type Trader
Job Alias Clover____04

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 93/95 (+3%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 568.8 (+58%)
Mag. reinforce 623.2 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Break Heaven Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1610 ~ 1815 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2985 ~ 3432 (+9%)
Durability 136/173 (+38%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 291.7 % ~ 328.9 % (+16%)
Mag. reinforce 522.0 % ~ 600.1 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+38%)
Mag. def. pwr. 271 (+16%)
Durability 88/140 (+87%)
Parry rate 39 (+9%)
Phy. reinforce 186.6 (+6%)
Mag. reinforce 418.9 (+12%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Hood (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+19%)
Mag. def. pwr. 576 (+35%)
Durability 82/89 (+12%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 351.3 (+25%)
Mag. reinforce 888.0 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 130 (+32%)
Mag. def. pwr. 229 (+9%)
Durability 82/111 (+51%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 262.4 (+64%)
Mag. reinforce 341.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+0%)
Mag. def. pwr. 479 (+16%)
Durability 76/78 (+3%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 373.8 (+25%)
Mag. reinforce 898.2 (+41%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 140 (+9%)
Mag. def. pwr. 407 (+48%)
Durability 78/89 (+19%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 244.0 (+19%)
Mag. reinforce 546.3 (+25%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Shaman Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+19%)
Mag. def. pwr. 338 (+3%)
Durability 77/82 (+9%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 261.6 (+9%)
Mag. reinforce 771.6 (+51%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+16%)
Mag. absorption 35.2 (+29%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.4 (+32%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED