ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Eloop

CURRENT LEVEL 100
Strength 122
Intellect 413
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 74,535,930
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Hunter
Job Alias Do_not_Hit

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Mag. atk. pwr. 4872 ~ 5955 (+41%)
Durability 226/96 (+22%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)
Mag. reinforce 792.0 % ~ 968.1 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 40% Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
221
Critical 60
Valor Alette (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+19%)
Mag. def. pwr. 384 (+35%)
Durability 92/106 (+35%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 286.5 (+16%)
Mag. reinforce 428.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Coronet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+3%)
Mag. def. pwr. 515 (+45%)
Durability 81/83 (+6%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 333.5 (+9%)
Mag. reinforce 628.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Valor Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+67%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 95/111 (+41%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 310.5 (+35%)
Mag. reinforce 386.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 390 (+32%)
Mag. def. pwr. 516 (+9%)
Durability 116/154 (+93%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 428.2 (+6%)
Mag. reinforce 740.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
HP 850 Increase
Valor Boots (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 344 (+3%)
Durability 86/94 (+19%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 360.0 (+25%)
Mag. reinforce 764.7 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Tasset (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 365 (+51%)
Mag. def. pwr. 472 (+22%)
Durability 221/89 (+12%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 393.9 (+19%)
Mag. reinforce 895.2 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.3 (+38%)
Mag. absorption 28.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 24% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED