ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ElizabeThIIz

CURRENT LEVEL 96
Strength 115
Intellect 400
Stat points 0
next lvl 81.26%
Gold 2,013,952
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 205/79 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 938.0 % ~ 1,146.6 % (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Critical 3
Durability 160% Increase
Attack rate 10% Increase
Immortal (1Time/times)
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+41%)
Mag. def. pwr. 284 (+0%)
Durability 72/83 (+6%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 254.4 (+3%)
Mag. reinforce 453.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 229 (+3%)
Mag. def. pwr. 423 (+19%)
Durability 91/116 (+48%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 373.3 (+22%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Immortal (1Time/times)
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 180 (+9%)
Mag. def. pwr. 306 (+16%)
Durability 74/79 (+0%)
Parry rate 42 (+70%)
Phy. reinforce 230.0 (+0%)
Mag. reinforce 397.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Valor Composite Mail (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+6%)
Mag. def. pwr. 516 (+9%)
Durability 75/82 (+3%)
Parry rate 65 (+77%)
Phy. reinforce 505.0 (+25%)
Mag. reinforce 679.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
MP 600 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+3%)
Mag. def. pwr. 505 (+51%)
Durability 81/101 (+29%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 322.6 (+12%)
Mag. reinforce 576.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+12%)
Mag. def. pwr. 635 (+64%)
Durability 88/100 (+25%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 456.8 (+38%)
Mag. reinforce 645.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 250 Increase
Parry rate 30% Increase
Steady (1Time/times)
Amber Necklace (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
BurnHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED