ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Edward

CURRENT LEVEL 87
Strength 361
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 55.12%
Gold 64,015,791
LAST LOGIN 20/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Demonic Skin (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+35%)
Mag. def. pwr. 278 (+3%)
Durability 173/93 (+22%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 335.0 (+25%)
Mag. reinforce 479.4 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
124
Katzbalger (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1431 ~ 1749 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 86/127 (+45%)
Attack rating 159 (+35%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 409.8 % ~ 500.8 % (+54%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 172 (+29%)
Mag. def. pwr. 287 (+64%)
Durability 85/99 (+16%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 228.9 (+9%)
Mag. reinforce 335.5 (+22%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Thunder Armet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+19%)
Mag. def. pwr. 275 (+22%)
Durability 115/147 (+70%)
Parry rate 47 (+48%)
Phy. reinforce 289.9 (+9%)
Mag. reinforce 368.9 (+6%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
Thunder Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+3%)
Mag. def. pwr. 183 (+16%)
Durability 59/102 (+19%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 247.7 (+29%)
Mag. reinforce 346.4 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Thunder Breast Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 312 (+32%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 112/90 (+3%)
Parry rate 60 (+19%)
Phy. reinforce 494.0 (+38%)
Mag. reinforce 542.9 (+16%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 600 Increase
Thunder Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+45%)
Mag. def. pwr. 212 (+3%)
Durability 56/87 (+0%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 284.2 (+16%)
Mag. reinforce 465.5 (+45%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Thunder Breast Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+3%)
Mag. def. pwr. 246 (+0%)
Durability 125/94 (+9%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 332.9 (+16%)
Mag. reinforce 470.0 (+25%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 600 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.9 (+35%)
Mag. absorption 38.5 (+41%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+38%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.0 (+45%)
Mag. absorption 31.3 (+51%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED