ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

E_kak

CURRENT LEVEL 98
Strength 117
Intellect 408
Stat points 0
next lvl 51.85%
Gold 9,139,161
LAST LOGIN 30/01/2019
GUILD ll_TIGER_ll
Job Type Trader
Job Alias 222

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+3%)
Mag. def. pwr. 536 (+32%)
Durability 86/113 (+22%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 392.4 (+9%)
Mag. reinforce 623.2 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Break Heaven Sword (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2173 ~ 2450 (+35%)
Mag. atk. pwr. 2739 ~ 3149 (+0%)
Durability 130/146 (+16%)
Attack rating 133 (+12%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 314.4 % ~ 354.4 % (+25%)
Mag. reinforce 522.0 % ~ 600.1 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED