ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

E_kak

CURRENT LEVEL 98
Strength 117
Intellect 408
Stat points 0
next lvl 51.85%
Gold 9,139,161
LAST LOGIN 30/11/2018
GUILD ll_TIGER_ll
Job Type Trader
Job Alias 222

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+3%)
Mag. def. pwr. 536 (+32%)
Durability 86/113 (+22%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 392.4 (+9%)
Mag. reinforce 623.2 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Break Heaven Sword (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2173 ~ 2450 (+35%)
Mag. atk. pwr. 2739 ~ 3149 (+0%)
Durability 130/146 (+16%)
Attack rating 133 (+12%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 314.4 % ~ 354.4 % (+25%)
Mag. reinforce 522.0 % ~ 600.1 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+51%)
Mag. def. pwr. 297 (+16%)
Durability 102/156 (+61%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 322.5 (+16%)
Mag. reinforce 468.3 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Crown (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 291 (+19%)
Mag. def. pwr. 422 (+32%)
Durability 88/98 (+0%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 498.8 (+45%)
Mag. reinforce 693.0 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+3%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 85/97 (+0%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 348.3 (+35%)
Mag. reinforce 519.0 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 477 (+12%)
Durability 90/98 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 467.6 (+3%)
Mag. reinforce 801.9 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+25%)
Mag. def. pwr. 406 (+35%)
Durability 97/135 (+38%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 427.7 (+32%)
Mag. reinforce 462.2 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 450 (+29%)
Durability 99/142 (+45%)
Parry rate 55 (+3%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 578.3 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

216

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED