ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

EXODIA

CURRENT LEVEL 100
Strength 134
Intellect 401
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 107,968,670
LAST LOGIN 04/07/2018
GUILD Fighting
Job Type Thief
Job Alias FT_OKAY_PAP1

OFFLINE

Guardian Aegis (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+3%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 86/90 (+9%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 476.6 (+35%)
Mag. reinforce 779.7 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Ethereal Cane (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 4008 ~ 4899 (+16%)
Durability 96/114 (+45%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 887.5 % ~ 1,084.8 % (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (2Time/times)
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+41%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 96/114 (+45%)
Parry rate 45 (+38%)
Phy. reinforce 348.3 (+41%)
Mag. reinforce 507.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Valor Morion (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+41%)
Mag. def. pwr. 423 (+19%)
Durability 82/86 (+9%)
Parry rate 52 (+80%)
Phy. reinforce 431.5 (+41%)
Mag. reinforce 628.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
MP 850 Increase
HP 88 Increase
Parry rate 20% Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 84/88 (+12%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 324.3 (+41%)
Mag. reinforce 386.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 476 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+22%)
Durability 90/100 (+25%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 727.2 (+80%)
Mag. reinforce 957.4 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
MP 850 Increase
HP 88 Increase
Parry rate 40% Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 418 (+25%)
Durability 88/96 (+22%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 406.1 (+41%)
Mag. reinforce 561.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Valor Composite Tasset (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+48%)
Mag. def. pwr. 624 (+61%)
Durability 85/89 (+12%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 489.9 (+48%)
Mag. reinforce 678.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 40% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 38% Increase
Steady (38Time/times)
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED