ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

EX

CURRENT LEVEL 56
Strength 75
Intellect 240
Stat points 0
next lvl 50.26%
Gold 0
LAST LOGIN 15/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias llllll

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Oh Iron Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 12 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 41.0 (+0%)
Mag. reinforce 68.0 (+0%)

Required level 17

Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Iron Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 16 (+0%)
Durability 50/51 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 51.0 (+0%)
Mag. reinforce 86.0 (+0%)

Required level 19

Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Iron Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 10 (+0%)
Durability 49/50 (+0%)
Parry rate 8 (+0%)
Phy. reinforce 37.0 (+0%)
Mag. reinforce 62.0 (+0%)

Required level 16

Max. no. of magic options: 9 Unit
Small Quilting Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 2 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 14 (+0%)
Durability 48/49 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 59.0 (+0%)
Mag. reinforce 99.0 (+0%)

Required level 13

Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Iron Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 14 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Parry rate 11 (+0%)
Phy. reinforce 47.0 (+0%)
Mag. reinforce 79.0 (+0%)

Required level 18

Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Iron Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 10 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 55.0 (+0%)
Mag. reinforce 93.0 (+0%)

Required level 20

Max. no. of magic options: 9 Unit
Mercury Gold Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 5.2 (+0%)
Mag. absorption 5.2 (+0%)

Required level 20
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mercury Gold Earring

Sort of item: Earring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 4.1 (+0%)
Mag. absorption 4.1 (+0%)

Required level 18
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mercury Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Mercury Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED