ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ESPADAS

CURRENT LEVEL 120
Strength 139
Intellect 496
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,043,800,672
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias Il_KOR_ll

OFFLINE

No item equipped
Lyra Arcane Hazard (+11)

Sort of item: Two handed staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+74%)
Mag. atk. pwr. 8991 ~ 10989 (+80%)
Durability 87/84 (+0%)
Attack rating 230 (+80%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 1,308.1 % ~ 1,598.6 % (+80%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 60% Increase
Astral (3Time/times)
205
115
91
79
73
211
Lyra Angel Alette (+10)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+51%)
Mag. def. pwr. 661 (+61%)
Durability 51/99 (+19%)
Parry rate 49 (+61%)
Phy. reinforce 473.6 (+48%)
Mag. reinforce 758.6 (+41%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
91
139
79
73
Lyra Angel Morion (+10)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 515 (+61%)
Mag. def. pwr. 825 (+61%)
Durability 107/84 (+0%)
Parry rate 57 (+61%)
Phy. reinforce 637.6 (+61%)
Mag. reinforce 1,072.3 (+61%)

Required level 119
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

205
199
91
163
151
139
73
79
Goat Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+41%)
Mag. def. pwr. 649 (+80%)
Durability 114/83 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 403.3 (+41%)
Mag. reinforce 676.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
90
138
72
78
Angel Fluted Mail (+10)

Seal of Moon
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 649 (+61%)
Mag. def. pwr. 1 (+61%)
Durability 66/84 (+0%)
Parry rate 69 (+61%)
Phy. reinforce 809.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,360.5 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

139
199
3
205
91
73
79
151
163
Goat Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 402 (+41%)
Mag. def. pwr. 643 (+41%)
Durability 115/83 (+0%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 506.2 (+41%)
Mag. reinforce 848.8 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
90
72
78
138
Lyra Angel Fluted Tasset (+10)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 561 (+61%)
Mag. def. pwr. 898 (+61%)
Durability 133/92 (+9%)
Parry rate 60 (+61%)
Phy. reinforce 689.1 (+61%)
Mag. reinforce 1,157.6 (+61%)

Required level 120
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

73
91
151
163
139
79
Lyra Dragon Necklace (+10)

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 55.5 (+61%)
Mag. absorption 55.5 (+61%)

Required level 120
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

181
187
175
193
169
79
73
Lyra Dragon Earring (+10)

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 47.5 (+61%)
Mag. absorption 47.5 (+61%)

Required level 119
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
73
79
181
175
169
Lyra Dragon Ring (+10)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 43.3 (+61%)
Mag. absorption 43.3 (+61%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

169
181
187
175
193
73
79
Lyra Dragon Ring (+10)

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 43.3 (+61%)
Mag. absorption 43.3 (+61%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

181
169
187
175
193
73
79

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED